شرايط اخذ امتياز عامليت مجاز

1: شايستگي، حسن شهرت و عدم سو پيشينه كيفري

2: دارابودن پروانه كسب در زمينه فروش لوازم يدكي اتومبيل سبك با تاريخ معتبر

3: دارابودن مدرك تحصيلي حداقل ديپلم و داشتن كارت پايان خدمت براي متولدين 1354 به بالا

4: برخورداري از دو سال سابقه مفيد در زمينه خريد و فروش لوازم يدكي

5: قرار داشتن فروشگاه معرفي شده در فاصله بيشتر از 500 متري نمايندگي و عامليت مجاز سايپا

6: فروشگاه معرفي شده نبايد در زير زمين و يا طبقه دوم و همچنين در كوچه بن بست و فرعي قرار گرفته و قديمي و فرسوده باشد.

7: توانايي ارائه وثيقه ملكي يا ضمانت نامه بانكي به ميزان اعلام شده از طرف شركت

8: در اختيار داشتن فروشگاه با مساحت کف : حداقل 30 متر مربع و عرض دهانه 4 متر ( بدون بالکن و زيرزمين )

9: متقاضي بايد مالك فروشگاه باشد و يا اجاره نامه محضري 3 ساله و تعهد مبني بر عدم جابجايي فروشگاه تا مدت سه سال بعد از افتتاح عامليت ارائه دهد.

10: برخورداري از انبار و امكانات مناسب براي نگهداري مطلوب قطعات حداقل به مساحت 30 متر مربع

11: در صورت نداشتن شرايط فوق درخواست جنابعالي قابل بررسي نبوده و هيچگونه پاسخي ارسال نخواهد شد.

12: قبول درخواست و مدارك متقاضي و واريز وجه هزينه بازديد از ملك، هيچگونه تعهدي مبني بر اعطاء امتياز عامليت فروش قطعات به متقاضي، براي شركت در بر نخواهد داشت و وجه واريز شده مسترد نخواهد شد.

13: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات فرم مذبور در هر يك از مراحل تقاضا، نام متقاضي مورد نظر از ليست خارج و تقاضا مردود تلقي مي گردد.

14: استاندارد سازي ، نصب تابلو و تهيه كليه ملزومات بر عهده شخص متقاضي بوده و هيچگونه تسهيلاتي جهت راه اندازي فروشگاه پرداخت نمي گردد.

15: واريز مبلغ 200 ميليون تومان به عنون وجه التزام به شماره حساب هاي اعلامي به نام شرکت سايپا يدک در صورت اخذ تاييد اوليه جهت راه اندازي فروشگاه که خريد پارت اول فروشگاه از اين محل صورت خواهد گرفت.

جهت تكميل فرم از مرورگر FireFox و يا Chrome استفاده نمائيد.